CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (HOSE: SJS)

Song Da Urban & Industrial Zone Investment & Development JSC
Nhóm Ngành: Xây dựng và Bất động sản
Ngành: Bất động sản
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Vốn hóa
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
NN mua
% NN sở hữu
Cổ tức TM
T/S cổ tức
Beta
EPS
P/E
F P/E
BVPS
P/B
to
Xuất dữ liệu: Excel Word MetaStock
Ngày Tổng KLGD Tổng GTGD Vốn hóa TT Đợt 3 +/- giá +/- % giá BQ mua BQ bán Tổng GD Khớp lệnh
Giá KL GT
  Biến động giá giao dịch
  +/- Qua 1 tuần
  +/- Qua 1 tháng
  +/- Qua 1 Quý
  +/- Qua 1 Năm
  +/- Niêm yết
  Cao nhất 52 tuần ()*
  Thấp nhất 52 tuần ()*
  Khối lượng giao dịch bình quân/ngày
  KLGD/Ngày (1 tuần)
  KLGD/Ngày (1 tháng)
  KLGD/Ngày (1 quý)
  KLGD/Ngày (1 Năm)
  Nhiều nhất 52 tuần ()*
  Ít nhất 52 tuần ()*
  to
  Giá VNĐ
  KLGD: cp
  Giá VNĐ
  KLGD: cp
  Kết quả Trong ngày giao dịch

  Biến động giá: ()
  Giá cao nhất: VNĐ ()*
  Giá thấp nhất: VNĐ ()*
  KLGD/ngày: cp
  Giá thấp nhất: cp ()*
  KLGD ít nhất: ()*
  Ghi chú: Dùng dữ liệu điều chỉnh; (*) Lấy ngày gần nhất
  Tháng
  Tổng số phiên
  Tổng KL khớp
  Tổng GT khớp
  Tổng KL đặt mua
  Tổng KL đặt bán
  Quý
  Tổng số phiên
  Tổng KL khớp
  Tổng GT khớp
  Tổng KL đặt mua
  Tổng KL đặt bán
  Tổng số phiên
  Tổng KL khớp
  Tổng GT khớp
  Tổng KL đặt mua
  Tổng KL đặt bán