CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (HOSE: NVL)

No Va Land Investment Group Corporation
Nhóm Ngành: Xây dựng và Bất động sản
Ngành: Phát triển bất động sản
Mở cửa
Cao nhất
Thấp nhất
KLGD
Dư mua
Dư bán
Cao 52T
Thấp 52T
KLBQ 52T
Vốn hóa
NN mua
% NN sở hữu
EPS
P/E
BVPS
P/B
to
Date Total Share Volume Total Value Market Capitalization Session 3 Change % Change Average Buy Average Sell Total Order Matching
Price Vol. Val.
  Price Change
  +/- 1 week
  +/- 1 month
  +/- 1 quarter
  +/- 1 year
  +/- From listing date
  52 wk. High ()*
  52 wk. Low ()*
  Average Trading Volume/Day
  Share vol./day
  Share vol./month
  Share vol./quarter
  Share vol./year
  52 Wk. Highest ()*
  52 Wk. Lowest ()*
  to
  Price VND
  Vol: shares
  Price VND
  Vol: shares
  Result Trong trading days

  Price change: ()
  Highest price: VND ()*
  Lowest price: VND ()*
  Share vol./day: shares
  Lowest price: shares ()*
  Lowest volume: ()*
  Ghi chú: Dùng dữ liệu điều chỉnh; (*) Lấy ngày gần nhất
  Month
  Total session
  Total volume
  Total value
  Total buy volume
  Total sell volume
  Quarter
  Total session
  Total volume
  Total value
  Total buy volume
  Total sell volume
  Total session
  Total volume
  Total value
  Total buy volume
  Total sell volume
  Thông tin được trích dẫn từ nguồn Vietstock(http://vietstock.vn). Tập đoàn Novaland sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác đối với thông tin hiển thị trên đây được đăng tải/trích dẫn/tích hợp từ nguồn này;